Renners worden genoemd, veelal draait het vooraf of achteraf om hen. Hoe waren de benen en hoe was de onderlinge strijd?

Op de meet worden de prijzen verdeeld en daar zit hem vaak de kneep. Elke renner weet wel waar hij zat toen hij of zij het dunne bandje over de eindstreep drukte, echter bij twijfel wil een ieder rechtgeaarde sporter het hoogste eruit halen.

Soms zag het publiek langs de kant een renner(ster) winnen en zeker als het een bekende of sterker nog een familielid is. In de jaren voor MYLAPS bracht dan de jury de uitkomst of was de gebeten hond, net naar gelang voor wie je was!

Ik als renner en nu als trainer van het Noord-Hollandse ken de juryleden allemaal, de nieuwe en de gaande…

Als dit laatste uit eigen besluit is, kun je daar vrede mee hebben en je vergeeft hem of haar dat ene moment waarvan jij nog steeds vindt dat jouw wiel eerder over de streep was, of dat het zetje met de elleboog niet gezien werd…..

Fred was ook één van die dappere “strijders” die voor de intrede van het elektronische systeem op de jury -wagen stond, samen met andere, zich verdrukkend, soms verduwend een goede positie zien te creëren om de nummers van de renners op papier zien te krijgen.

Gisteren kreeg ik van Mats via de app, de tijd gaat zo snel, het bericht dat Fred er niet meer was, dan besef je hoe fragiel en betrekkelijk het leven is. Je maakt je druk om centimeters, maar jaren zijn eigenlijk veel belangrijker en zo kun je nog vele zaken opnoemen.

Fred, oprecht jurylid KNWU en bovenal een prettige mens, het ga je goed, noteer de nummers van degene die je ooit nog eens tegenkomt en we zullen allemaal bij een volgende wedstrijd even bij je heengaan stilstaan en een blik werpen naar de jurywagen!

Fred de Groot

In Memoriam Fred Wijman