Bij deze delen wij mee, dat de samenwerking tussen de wv Alcmaria Victrix en dhr. Folkert Zwiers per direct tot een einde is gekomen.
Daarmee scheiden de wegen van de vereniging met een persoon, die zich binnen en met de vereniging, via diverse opleidingstrajecten tot gewaardeerd wielertrainer heeft kunnen ontwikkelen.
Ondanks dat dit tot onder andere de succesvolle regio baantrainingen voor de jeugd heeft geleid, ontstond er een spanningsveld in de samenwerking en communicatie. Daardoor is het enthousiasme van Folkert om zich voor wv Alcmaria Victrix in te zetten afgenomen. Ook kon hij zich steeds minder verenigen met de nieuwe eisen aan een professioneel en veilig sportklimaat, waaraan de wv Alcmaria Victrix zich in het belang van alle leden heeft gecommitteerd.
Tot onze spijt moeten wij u dan ook mededelen, dat aan onze samenwerking abrupt een einde is gekomen.
Het bestuur vindt dit een zeer betreurenswaardige, maar onontkoombare gang van zaken en kan niet anders, dan het vertrek van Folkert te aanvaarden.

Uiteraard zullen de regio baantrainingen onverminderd doorgaan.

Mocht u vragen naar aanleiding van deze mededeling hebben, dan kunt u zich wenden tot uw vereniging door middel van  een mail aan: bestuur [apestaart] alcmaria-victrix [punt] nl

Uw bestuur wv Alcmaria Victrix

Samenwerking tussen Alcmaria Victrix en F. Zwiers beëindigd