Informatie over nieuwe regels persoonsgegevens AVP

Jullie hebben vast al iets gehoord over de wijziging in wetgeving, waar we allemaal mee te maken hebben: vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In grote lijnen houdt het in dat personen geen nadeel ondervinden van het verzamelen, verwerken en gebruiken van hun gegevens. iedereen moet toestemmin geven voor het verwerken van persoonsgegevens. (Hier komen we binnenkort op terug.)
Omdat ook Alcmaria Victrix persoonsgegevens verwerkt informeren we jullie hierover.

Wat zijn persoonsgegevens?
Dat zijn alle gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres of e-mailadres, geboortedatum, foto’s, video’s, enz.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Alcmaria Victrix verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect te maken hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van leden, donateurs, trainers, vrijwilligers, besturen van andere verenigingen, district KNWU, KNWU, sponsoren. We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid of een strafrechtelijk verleden van iemand.

Waarom verwerken we je gegevens?
Als je lid wilt worden van Alcmaria Victrix of aan de slag gaat als trainer of vrijwilliger, dan hebben we die gegevens nodig. Om je in te schrijven als lid, zorgen voor je verzekering. Of voor het aanvragen van een vrijwilligersexamen of een Verklaring Omtrent Gedrag.
Als je eenmaal ingeschreven staat, dan kunnen we je gegevens gebruiken bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over zaken betreffende de vereniging. En natuurlijk de praktische zaken zoals inning van contributie.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen in mijn.alcmaria-victrix.nl met je eigen account kun je alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap terug vinden en bewerken.
De beheerder van de website heeft toegang tot de gegevens, alsmede de penningmeester.

Hoelang worden gegevens bewaard?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging.
Gegevens die te maken hebben met je lidmaatschap worden in beperkte vorm bewaard na uitschrijving om statistische informatie zoals ledenaantallen in de loop der jaren juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het dan mogelijk om oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijke voorschriften.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Alcmaria Victrix kun je terecht bij het bestuur.

Trudi Boekel, tboekel [apestaart] osl [punt] nl penningmeester 12 mei 2018